З 28 листопада по 1 грудня 2016 р. у нашій школі проходила інспекція з Лондону, центрального офісу Всесвітньої організації International House (International House World Organisation, IHWO), з метою підтвердження відповідності нашої діяльності стандартам IHWO.
Інспектувала школу пані Беккі Уіґлсуорт (Beccy Wigglesworth, IH Operations Manager). Перевірялись усі аспекти діяльності школи, і в першу чергу рівень та якість викладання.
Дуже приємно повідомити вам, що НАША ШКОЛА ВІДПОВІДАЄ УСІМ ВИМОГАМ. Нас перевіряли по 36 пунктах, і ми не отримали жодного зауваження.
Звичайно, є поради і підказки, як покращити нашу роботу, і ми радо втілимо їх у життя
Дякуємо усім студентам і батькам, хто прийшов на зустріч із Беккі Уіґлсуорт і висловив свої думки і побажання щодо нашої роботи.

Витримки з інспекційного звіту:

It is clear that the school have made a serious and sustained commitment to become the best school in Lviv, and to make all the IH quality charters work to their benefit. By the reports of the students and parents, who were virtually queuing up to speak to me, they have achieved this.

Школа, безсумнівно, доклала багато зусиль і підтримує високий рівень, щоб бути найкращою школою Львова та цілковитого дотримання у ній усіх статутів International House. З відгуків студентів та батьків, які буквально чекали у черзі, щоб порозмовляти зі мною, стверджую, що працівникам школи це вдалося.

Whilst in some respects there is no need for anything else in this report, there is a challenge to continue to improve and be successful, for the benefit of the loyal staff and the hardworking students of Lviv.

Хоча певною мірою, мені не залишається нічого додати до цього звіту, перед школою стоїть виклик до подальшого зростання і розвитку, щоб досягати успіху, як для відданих працівників школи, так і для працьовитих студентів

It is barely possible to describe, let alone “bottle”, how effective the director and the school team have been at creating such a positive atmosphere in the school – expressed explicitly by the staff and students, and apparent in the atmosphere of the school. It’s like an oasis where the difficulties in the outside world can, at least temporarily, be forgotten. This is not achieved by chance, and all those working to accomplish it should congratulate themselves.

Вкрай важко коротко описати, наскільки успішно директор та шкільна команда працюють для створення винятково позитивної атмосфери у школі – її видно в діях та взаємовідносинах між працівниками і студентами і відчутно через дух, що панує в школі. Певним чином вона мені нагадує оазис, у якому студенти можуть забути, хоча б на короткий час, про всі труднощі зовнішнього світу. Очевидно, що це не випадковість чи збіг обставин, а результат тривалої та послідовної праці, і усі ті, хто зміг цього досягнути, повинні привітати себе.

However if there is one thing I could point to is the sense of having high expectations and aspirations for every student. The rigorous adherence to the homework policy is an example of this. When the ethos of the school is to push the students to achieve their own aspirations, this is reflected in the work of the staff too.

І ще слід наголосити на високих очікуваннях щодо кожного студента в цій школі. Регулярне виконання домашнього завдання є прикладом цього. Метою школи є допомогти студенту досягнути його власних прагнень, і я могла побачити, як ретельно вчителі над цим працюють.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit